Prosjekter

BG Grunnarbeid AS har erfaring fra følgende prosjekter:

Både som ansatt og selvstendig.

  • E6 Soknedal                                                                               VA, trekkerør og grunnarbeid                                      Pågående innleiekontrakt hos AF gruppen siden mars 2019                                          

  • E6 Trondheim - Melhus

       VA.

       Innleiekontrakt hos Peab Anlegg 2017 - 2019

  • Div. industritomter, boligfelttomter og VA trondheim kommune.  VA og grunnarbeid. (Solberg Maskin AS)                                                                                                     

  • Svalbard Lufthavn. PE sveising, trekkerør og trekkekummer. Innleid til LNS Spitsbergen                                                                                                                                                                                   

  • Fellesprosjektet E6-Dovrebanen Espa-Minesund.

       VA og grunnarbeid  

       (Hæhre Entreprenør AS)

 

  • Forberedende til massedeponi Assurdalen

       VA og grunnarbeid

       (Hæhre Entreprenør AS)

 

  •  E-105 Kirkenes - Russergrensa

        VA og trekkerør

        (Hæhre Entreprenør / Veidekke)

 

  •  RV 80 Innfartsveien til Bodø

        VA

        (M3 Anlegg AS)